Airaksinen, Korhonen (toim.): Hyvä hankaus 2.0

38,50 

Kuvaus

Julkaisu  avaa teatterilähtöisen työskentelyn mahdollisuuksia ja käyttöalueita. Kirja kiinnittyy  taiteen itseisarvosta käytävään keskusteluun ja tuo tähän aikalaisnäkemyksen teatterin kietoutumisesta yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin rakenteisiin sekä taiteen ja taidelähtöisen työskentelyn mahdollisuuksista vaikuttaa ihmisten elämään.

Hyvä hankaus 2.0 lähestyy teatterin tarjoamaa oppimispotentiaalia perinteistä taidekontekstia laajemmin. Se suuntaa huomion toimintaan erilaisissa yhteisöissä ja laitoksissa, koulutustilaisuuksissa ja kehittämishankkeissa. Aihepiirin moninaisuudesta kertoo myös tähän tekemisen tapaan liittyvien käsitteiden kirjo, jota kirja avaa neljässä luvussa.

 

  • Teatteri uusissa ympäristöissä tarkastelee soveltavan teatterin lyhyttä historiaa Suomessa ja taiteilijaidentiteettiä tässä muutoksessa, tarjoaa ajatuksen draamatyöskentelystä paikkana ymmärtää toisten tapaa ajatella ja mahdollisuuden oppia heiltä.
  • Teatteri ja oppiminen lähestyy teatterilähtöistä työskentelyä laajasti oppimisen välineenä ja merkitysten rakentajana mm. esimieskoulutuksessa ja yrittäjäkasvatuksessa, maahanmuuttajien kieltenopetuksessa ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä muistisairauksien kohtaamisessa.
  • Teatteri ja työ pohtii teatterin tarjoamia mahdollisuuksia tiedon muodostumisessa työyhteisöissä ja rooleja poliittisessa päätöksenteossa sekä avaa forum-teatterin soveltamista työyhteisön ongelmien peilinä.
  • Teatteri ja muutos kuvaa kirjoittajien omien polkujen etsimistä ja kiinnittymistä teatterityöskentelyyn ja oppimiseen sen aikana. Tarjolla on aikalaistodistuksia siitä, mitä tapahtuu kun draamalle antaa pikkusormensa.

Taideyliopisto Kokos-julkaisusarja 1/2014.

ISBN 978-952-6670-41-6
Laajuus : 416 s., 29 artikkelia ,28 kirjoittajaa ( sis. 4 englanninkielistä artikkelia )
paino 750 g

Kuntoluokitus K3, hyvä, käytetyt kirjat