Kuusela Hanna: Kollaboraatio – Yhteistekijyys nykykirjallisuudessa ja taiteessa

26,90 

Kuvaus

Kirja käsittelee kollaboratiivista nykykirjallisuutta eli kirjallisuutta, joka on kirjoitettu useamman tekijän yhteistyönä. Samalla kirja kuitenkin käsittelee laajemmin kollaboratiivisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistuotannon ihanteita nykykulttuurissa, taideteoriassa ja nykytaloudessa. Näin se kytkeytyy keskusteluihin esimerkiksi yhteisötaiteesta, joukkoistamisesta ja muista kollaboratiivisista kokeiluista kulttuurissa, taiteessa ja taloudessa.

Kirjan lähtökohtana on, että nykykulttuurissa kollaboraatioista, yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisestä on tullut muodikkaita ja ihannoituja taikasanoja – samaan aikaan kun myös talous perustuu yhä enemmän yhteistyön, yhteisöjen ja yhteisöllisyyden hyödyntämiseen (esim. jakamistalous, kognitiivinen kapitalismi, tietokykykapitalismi).

Kirja on kriittinen – jossain määrin ideologiakriittinen – teos kollaboraatioiden ja yhteisöllisyyden ihanteiden merkityksistä nykykirjallisuudessa ja nykytaiteessa tai nykykulttuurissa. Kollaboratiivisuuden kysymys kiinnostaa taiteen ja kulttuurin kentällä laajasti, mutta sitä ei Suomessa ole tähän mennessä juurikaan käsitelty kriittisesti tai ylipäänsä tutkimuksellisesti. Tällaisia kriittisiä puheenvuoroja kaivataan kentällä, koska innostunutta puhetta on niin paljon.

Kollaboratiivista nykykirjallisuutta ei ole aiemmin käsitelty monografiamuodossa myöskään kansainvälisesti, vaan kirja olisi ensimmäinen tätä aihetta käsittelevä kirja. Suomessa se olisi myös ensimmäinen kollaboratiivisuutta aihetta käsittelevä kirja koko taidekentällä.

Vastapaino 2020

KL 86

ISBN 9789517687812