Tiitinen, Susanna: Tekstistä teatteriksi, ideasta esitykseksi – Tehtäväkirja teatteriharras­tajalle

Osastot: ,

21,90 

Kuvaus

Tehtäväkirja antaa niin teatteriryhmän ohjaajalle kuin opiskelijallekin kirjallista materiaalia työskentelyn tueksi. Työskentelyn tavoitteena on valmistaa esitys kahta erilaista työtapaa käyttäen. Prosessin aikana kirja on opiskelijan itsearviointia, työskentelypäiväkirjan pitämistä ja oppimista tukeva työväline. Käytön aikana tutuksi tulee myös teatteriin liittyvä erityissanasto.

“Tekstistä teatteriksi” on toinen kirjassa esitellyistä työtavoista. Osuus tukee olemassa olevan näytelmäkäsikirjoituksen (esim. näytelmäkirjallisuuden klassikko) työstämistä teatteriksi. Toinen työtapa on “Ideasta esitykseksi”, joka hyödyntää ryhmälähtöisiä tapoja ideoida ja toteuttaa teatteriesitys.

Kirjassa on materiaalia kahdelle lukuvuodelle/kahteen pitkäjänteiseen esitysprosessiin. Materiaali on jaettu kirjassa kahteen osaan, molemmille työtavoille on oma osuutensa. Kirjan osat viittaavat toinen toisiinsa ja ne voidaan opiskella halutussa järjestyksessä. Kaksiosainen kirja konkretisoi, ettei ole yhtä “ainoaa” työtapaa tehdä teatteria ja siten tarjoaa opiskelijalle välineitä hänen omaan taiteelliseen työskentelyynsä ja kehitykseensä teatteriharrastajana.

Tehtäväkirja sopii monenikäisille harrastajille. Sujuva luku- ja kirjoitustaito ovat välttämättömät. Tehtävät antavat tilaa opiskelijan muistiinpanoille esitysprosessin eri työvaiheista, tunteille ja omien tavoitteiden asettamiselle. Tehtäväkirja on laadittu Taiteen perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, joten se soveltuu myös TPO-opetusta antaviin oppilaitoksiin. Esiintyminen ja pitkäkestoinen harjoitteleminen kohti yleisöesitystä on perustellusti ydintoimintaa teatteriharrastuksessa.

Visuaalisesti kirjan ideana on ollut värityskirja ja sarjakuvamainen ilmaisu. Opiskelija voi täyttää ja väritellä kirjaa harjoitusten aikana, kun työstetään kohtausta, jossa hän ei ole mukana tai harjoitusten ulkopuolella.

Teoksen on kirjoittanut Susanna Tiitinen, Teatterikorkeakoulusta valmistunut teatteritaiteen maisteri, teatteripedagogi ja ohjaaja. Teoksen valmistumista on tukenut Opetushallituksen rahoittama “Potkua teatterintekemiseen” -hanke.

1. painos 2019

isbn 13304909409